Petr Koukal učil středoškoláky na Karlovarsku,jak se provádí samovyšetření varlat

05.03.2017 (22:42)
Karlovy Vary - Badmintonista Petr Koukal a zástupci obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius zavítali v pondělí 27. února mezi více než stovku středoškoláků v Karlovarském kraji. Účelem jejich návštěvy bylo seznámit studenty s významem samovyšetření prsu a varlat při prevenci rakoviny. Zdravotnickým školám z regionu předali i speciální makety určené právě pro výuku samovyšetření.

Petr Koukal se o tom, že má rakovinu varlat, dozvěděl ve 24 letech. Úspěšně absolvoval léčbu, a aby na tohoto onemocnění poukázal, založil projekt STK pro chlapy. Ten společně s projektem Ruce na prsa obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius usiluje o zvýšení informovanosti mladých lidí a zdůraznění významu samovyšetření. „I když se jedná o intimní záležitost, je důležité o této problematice otevřeně hovořit a co nejvíce na ni upozorňovat. U tohoto onemocnění totiž čas hraje velkou roli. Čím dříve se problém řešit, tím větší je potom šance na úplné uzdravení,“ říká Petr Koukal.

Karlovarští studenti ze Střední školy logistické v Dalovicích a Gymnázia a střední odborné školy Chodov absolvovali včera instruktáž, jak a kdy by se mělo samovyšetření provádět. Na speciálních maketách si také mohli vyzkoušet, jak to vypadá, když se v prsu nebo varlatech nachází rakovinové nádory.

„Je důležité, aby mladí lidé riziko onemocnění nepodceňovali“, upozorňuje Michaela Tůmová ředitelka obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius a dodává: „Právě názor, že nás se to vlastně netýká, je velmi krátkozraký a nebezpečný. Přitom stačí kontrole věnovat několik minut jednou za měsíc.“

Návštěvu karlovarských škol zakončili zástupci Dialogu Jessenius ve společnosti NEMOS Group, která pro střední a vyšší odborné zdravotní školy z Karlových Varů a Chebu pořídila speciální fantomy pro výuku a instruktáž samovyšetření a aktivně se také podílela na kampani v Karlovarském kraji. Zástupci škol zde makety prsou a varlat převzali za přítomnosti Aleny Šalátové, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Karlovy Vary.

Po úspěšné kampani, která probíhala v minulosti v rámci obchodních center, se nyní Dialog Jessenius chce zaměřit na edukaci středoškoláků po celé České republice. Na pomoc přizvala i Vojtu Kotka, který se podílel na natočení videa s informacemi o této problematice. „Snažili jsme se spoty i celou kampaň pojmout vtipně a moderně, tak abychom mladé lidi zaujali,“ dodává Michaela Tůmová.

Více informací o projektech a postupech samovyšetření na www.stkprochlapy.cz nebo www.rucenaprsa.cz.
Autor: mk
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Zprávy by Vs tak mohlo zajmat:

Historické vozy se tentokrát sjedou do Karlových Varů a okolí

Karlovy Vary - Během víkendu 1. – 3. srpna proběhne již sedmá ze série devíti letošních rally historických automobilů Czech Hero Ride, které se konají... cel lnek
 
Steda 8. nora 2023
svtek m Milada a ztra Apolena
 
TIP: Vyberte si region (okresn msto) i zvolte rubriku zprv, pop. oboj a ulote do oblbench. Nastaven URL adresa funguje jako filtr pro Vmi zvolen vbr zprv.